Buurtschappenvisie Winterswijk.

HOME PAGE - Buurtschappen Samen Vooruit

BUURTSCHAPPEN SAMEN VOORUIT
Informatie over en voor de buurtschappen van Winterswijk
STICHTING
Ga naar de inhoud

Welkom op de website van de Stichting Buurtschappen Samen Vooruit...

De stichting Buurtschappen Samen Vooruit (BSV) is opgericht op 6 juli 2015 en behartigt de belangen van de burgers wonende in de buurtschappen rondom Winterswijk.
De BSV is opgericht op initiatief van de gezamenlijke buurtschapsbelangenverenigingen.


 
De buurtschappen hadden en hebben vaak dezelfde onderwerpen en problemen waarover ze met andere instellingen tot een oplossing dienen te komen. Vanaf 2007 werd, om te komen tot een gezamenlijk dorpsplan, geschouwd in elke buurtschap en werd de input op geeltjes geplakt. Dit alles leidde tot een buurtschappenvisie die in 2008 aan de wethouder werd overhandigd. Deze intensieve samenwerking  leidde in 2015 tot de oprichting van de stichting BSV.
 
Dat deze samenwerking effectiever is dan een ieder voor zich blijkt wel uit de resultaten die de BSV de afgelopen jaren al behaald heeft. Het feit dat iedereen in de buurtschappen nu voorzien is van een glasvezelaansluiting is het wel het mooiste resultaat. Mede door invloed van de BSV zijn de voorwaarden voor boerderijsplitsing versoepeld, worden er daken van stallen volgelegd met zonnepanelen, zijn alle kliko’s voorzien van reflecterende stickers, is het aantal 24/7 bereikbare AED’s bijna verviervoudigd in het buitengebied en hebben we een eigen matrixbord om de verkeersdeelnemers in de buurtschappen te wijzen op hun snelheid.
 
Al deze onderwerpen werden opgepakt door werkgroepen die onder de verantwoordelijkheid van de BSV acteren. Deze werkgroepen zijn óf bij de oprichting ingesteld of later naar behoefte in het leven geroepen. Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief: Wonen, Zorg & Welzijn, Hernieuwbaar Energie Collectief (HEC), Omgevingsonderwijs en Verkeer & Veiligheid.
 
Dat van de werkgroepen een bepaalde energie uitgaat blijkt wel uit het feit dat een eerdere werkgroep economie heeft geleid tot de oprichting van de Ondernemersvereniging Buitengebied Winterswijk (OBW). Hierna werd mede vanuit deze organisatie samen met de BSV en LTO het initiatief genomen om op ‘eigen houtje’ over te gaan tot de aanleg van een glasvezelnetwerk. (CBBWàSBBWàglasvezel aanleg door CIF). Geweldig!
 
En last but not least is onlangs de Coöperatie Energieke Buurtschappers opgericht vanuit de werkgroep HEC. Deze coöperatie voorziet daken van stallen van zonnepanelen, waarbij de burger in het buitengebied participeert in deze coöperatie, daarmee duurzaamheid ondersteunt en profiteert van de opbrengst.
 
Met deze vorm van organiseren werkt het gezamenlijk optrekken effectief, hebben de instanties en organisaties waar we contact mee hebben vaste ingangen en vice versa. Onderwerpen die op dit moment actueel zijn, zijn het item lokaal eigendom bij zonneparken, de omgevingswet en het stikstofbeleid.
 
Verken de site en verwonder u over de naoberschap van de buurtschappen!

                                                                         

Doel en visie
__________                                        
                                           
                                            
.


Stichting Buurtschappen Samen Vooruit.

Doel en visie

De stichting Buurtschappen Samen Vooruit  is opgericht op 6 juli 2015 en heeft ten doel het behartigen van de belangen van de  inwoners van de buurtschappen van de gemeente Winterswijk. Deze inwoners, zijnde burgers, agrariërs of ondernemers die wonen en/of werkzaam zijn in de buurtschappen Meddo, Corle, Miste, Woold, Ratum, Kotten, Brinkheurne, Huppel en Henxel zien hun belangen vertegenwoordigd door het bestuur van de BSV met al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit een afvaardiging van bestuursleden, van elk één, in de stichting vertegenwoordigde, buurtbelangenverenigingen. In de BSV zijn werkgroepen actief en worden onderwerpen in de vorm van een (vaak tijdelijk) project opgepakt onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur.
 
Partners in het gebied zijn de gemeente Winterswijk, de provincie Gelderland, de landelijke politiek en de Stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL). De BSV is met twee zetels vertegenwoordigd in het bestuur van de WCL. Ook de Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) afdeling Oost Achterhoek, de Ondernemersvereniging Buitengebied Winterswijk (OBW),  de Regio Achterhoek, Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK), de Euregio Gronau, Kreis Borken  en omliggende gemeenten zijn gesprekspartners.
                                      
Buurtschappen  
____________

.


                                      
BESTUUR
____________De nieuwe voorzitter Anke Ros .
Nieuwe bestuursleden Mark Vredegoor en Koert van der Scheer !
.  

Anke Ros         
Brinkheurnebestuurslid / voorzitter
Anke Ros
Brinkheurnesecretaresse
Sander Kondring
Meddobestuurslid / penningmeester
Mark VredegoorMistebestuurslid
Koert van der Scheer
Ratum/VosseveldbestuurslidFreddy Kruisselbrink
Kottenbestuurslid
Johan Damkot
Corlebestuurslid
Willem te Voortwis
Brinkheurne
bestuurslid/ afgevaardige WCL
René Walvoort
Wooldbestuurslid
Marco Ebbers
Huppel/Henxel/
Dorpbuurt
bestuurslid/
afgevaardige WCL
____________________________________________________________________________
                                      
WERKGROEPEN
____________

.


Vergadering werkgroepen  12 oktober 2020
                                      


ACTUEEL
________


.


                                      
                            
                           
AGENDA
________

.


                                      
                            
LINKS
______

.


                                      
                            
CONTACT
_________

.


Buurtschappen Samen Vooruit

Secretariaat: Anke Ros
Winterswijk

                                                           Corle Henxel  Huppel Kotten  Meddo  Miste Ratum  Vosseveld    


Terug naar de inhoud