2021 - Buurtschappen Samen Vooruit

BUURTSCHAPPEN SAMEN VOORUIT
Informatie over en voor de buurtschappen van Winterswijk
STICHTING
Ga naar de inhoud

_____________________________________________________________________________________________________________

Winterswijk 18 oktober 2021


Het karakteristieke coulisselandschap. Foto: Clemens Bielen

Belangenvereniging Buurtschappen schrijft brandbrief aan Gemeentebestuur
ma 18 okt 2021, 7:04
Door Clemens Bielen

Buurt-schappen onder zware druk

WINTERSWIJK - Het inzicht dat er op veel gebieden in de samenleving een inhaalslag gemaakt moet worden, is vele instanties duidelijk geworden. Dat proces verloopt niet zonder slag of stoot. Volgens Bert Nijman, voorzitter van Stichting Buurtschappen Visie Winterswijk (BSV) staat de bewoners van de buurtschappen het water aan de lippen. In een brandbrief aan college en raadsleden worden de problemen, die op de buurtschappen afkomen, geschetst. BSV toont wel begrip voor de vele problemen. Nijman: “We willen de ontwikkelingen niet tegengaan, maar als je alle doelstellingen op elkaar legt en het moet allemaal binnen 10 jaar gerealiseerd worden, dan voelen wij ons daar niet prettig bij.”

Een opsomming
Nijman: “Het ongefundeerd roepen, dat alle boeren in kwetsbare natuurgebieden weggesaneerd moeten worden, raakt ons nogal. De stikstofcrisis verlamt ons. Er moet steeds meer natuur komen en ecologische zones moeten worden versterkt. Verder ligt de focus van provincie en gemeente op het behalen van de RES-doelen (Regionale Energie Strategie). Voor locaties voor windmolens en grote zonneparken wordt gezocht in het buitengebied.”
In de brief staat verder te lezen: “De gemeente wil toerisme en recreatie verder verstevigen en bedrijventerreinen uitbreiden. Dat moet allemaal gerealiseerd worden in het buitengebied. Bij deze laatste twee onderwerpen krijgen we de indruk, dat de wens de vader van de gedachte is en dat voldoende onderbouwing ontbreekt.”
“Het lijkt erop, dat heel veel instanties hun doelstellingen alleen gerealiseerd krijgen door gebruik te maken van ons buitengebied”, aldus Bert Nijman

Te veel, te groot, te snel
BSV, dat de gezamenlijke belangenverenigingen van de buurtschappen vertegenwoordigt, wijst erop dat er een 180- graden-draai is gemaakt. Vroeger waakte de gemeente als een moederkloek over het kwetsbare buitengebied. Slechts kleine initiatieven konden doorgang vinden. Daarmee werd het kleinschalig coulisselandschap beschermd. Nu lijken alle problemen afgewenteld te worden op het buitengebied, volgens BSV. Dat moet dan wel genuanceerd, onderbouwd, en in nauw overleg met de betrokkenen in het buitengebied plaatsvinden. En daar schort het op dit moment volgens BSV aan. De stichting maakt zich er zorgen over dat de rust en ruimte in het buitengebied ‘te grabbel wordt gegooid’.

Geen betrokkenen paragraaf
Bert Nijman erkent, dat er geen gemakkelijke opgave ligt. Reden te meer voor zorgvuldigheid en onderbouwing van argumenten en samenspraak met de mensen die er wonen. Een van de belangrijkste bezwaren is het gebrek aan participatie. Er wordt over de hoofden van de bewoners heen geregeerd, volgens Nijman. Nijman: “In het coalitieakkoord staat dat de betrokkenen paragraaf de komende vier jaar zal worden uitgewerkt. De vier jaar zijn bijna om en de paragraaf is er nog steeds niet.”
Belangrijke kritiek is dat de burger in een te laat stadium bij plannen wordt betrokken. De volgorde is nu van bovenaf. Dat geeft je als burger een gevoel van machteloosheid, vindt Nijman.

Het juiste moment
BSV komt nú met de brandbrief. “Omdat we in de aanloop naar de verkiezingen komen en wij willen dat het buitengebied daar bij betrokken wordt”, aldus Nijman. “Met overleg is veel mogelijk. Veel ontwikkelingen hebben te maken met provinciaal of landelijk beleid, maar gemeentelijk beleid is wel degelijk ook een factor. Zo zijn er vanuit de LTO (Land- en tuinbouworganisatie ) en de OBW (Ondernemers Buitengebied Winterswijk) inzichten gekomen, die de moeite waard zijn om te kijken hoe het ook anders kan. Het volleggen van zonnepanelen op daken van boerenbedrijven is er ook een voorbeeld van, dat er meegedacht wordt. De jonge generatie boeren wil best anders. Het is nú de tijd om de boel een beetje op te schudden en in overleg te gaan, voordat de hakken in het zand worden gezet”, besluit Nijman.

Inzet: Bert Nijman. Clemens Bielen

Bron Achterhoek Nieuws

Winterswijk 12 oktober 2021

Aan de raad van de gemeente Winterswijk                                                  Winterswijk-Ratum, 7 oktober 2021
 
Postbus 101
 
7100 AC Winterswijk
 
 

Betreft: Zorgen over de grote druk op het buitengebied.
 
 

Geachte leden van de raad,
 
 

Bezwijkt het buitengebied het komende decennium onder de druk van vele aanstaande ontwikkelingen? De Stichting Buurtschappenvisie (BSV) denkt van wel en vraagt daar uw aandacht voor nu het wellicht nog niet te laat is om doelen uit- of bij te stellen.
 
 

De BSV vindt het tijd om de alarmbellen te rinkelen. Het lijkt erop dat heel veel instanties, zoals daar zijn de overheid, de provincie, de gemeente, natuurorganisaties, energiemaatschappijen,  etc. etc. hun doelstellingen voor de komende 10 jaar alleen gerealiseerd krijgen door gebruik te maken van ons buitengebied.
 
 

Het ongefundeerd roepen dat alle boeren in kostbare natuurgebieden weggesaneerd moeten worden, raakt ons nogal. De stikstofcrisis verlamt ons. Verder ligt de focus van gemeente en provincie op het halen van de RES doelen. Locaties voor grote zonneparkprojecten en zoekgebieden voor windmolens, daar wordt alleen naar gezocht in het buitengebied. Natuurorganisaties willen meer aanleg van natuur en ecologische zones, ook dat kan alleen in het buitengebied. De gemeente wil toerisme en recreatie verder verstevigen en bedrijventerreinen uitbreiden. Dit alles kan alleen in het……………buitengebied. Bij deze laatste onderwerpen krijgen we de indruk dat de wens de vader van de gedachte is en ontbreekt voldoende onderbouwing.
 
 

Het zit in het DNA van het buitengebied om zelf aan het roer van welke verandering dan ook te staan. Dat is immers eeuwen lang zo geweest. Het grote buitengebied met relatief weinig inwoners wordt sinds mensenheugenis economisch en sociaal daadkrachtig gerund, waardoor er een uniek sociaal en economisch kapitaal is opgebouwd. Voorbeelden zijn de naoberschappen, de samenwerkende buurtschappen met eigen opgerichte coöperaties, eigen scholen en eigen verenigingen: sport- en schietverenigingen, kaartclub en koor, harmonie- en fanfareorkesten, tot feestcommissies voor de zomer- en de kerstfeesten. Het zegt veel over wie we zijn en wie we willen blijven.
 
 

De boeren en de burgers, velen zijn hier geboren en getogen, anderen zijn hier bewust komen wonen, hebben nu toch al enige tijd een onbestemd onderbuikgevoel van de cumulatie van grote projecten die hun in het verschiet ligt. De gemeente Winterswijk waakte afgelopen decennia als een moederkloek over ‘ons’ gebied. Die moederkloek waakte zo goed dat slechts kleine initiatieven doorgang konden vinden, op zich niet zo verkeerd, daarmee werd het kleinschalig- en coulisselandschap prima bewaakt. Het gevoel van onrust en in de knel komen wordt opgerakeld door de vele en grote projecten die nu op stapel staan. Doelen stellen is prima, de ontwikkeling moet ook niet stil staan, maar het is allemaal te veel, te groot en gaat te snel. Tegen elk afzonderlijk initiatief/project wordt al stevig geageerd, maar er wordt over onze hoofden heen geregeerd en alle aangedragen argumenten worden van tafel geveegd. Het is bedenkelijk wat er allemaal gaande is. De gemeente Winterswijk heeft de mond vol van participatie, maar de beloofde betrokkenenparagraaf is er nog steeds niet!
 
 

Gezien het bovenstaande ontkomt geen enkele buurtschapsbewoner aan één of meerdere gevolgen van deze ontwikkelingen. We krijgen de indruk dat de mogelijkheden die de ingevoerde omgevingswet biedt, inmiddels tegen ons is gaan werken. Deze wet is voorafgegaan door de omgevingsvisie. Bij het tot stand komen van deze visie zijn we als inwoners en organisaties uit het buitengebied positief betrokken geweest.
 
 

Voor de BSV, de gezamenlijke buurtschapsbelangen vertegenwoordiger, is het moment daar om onze zorgen met u te delen. We willen graag, zoals we tot nu steeds deden, constructief met u in overleg blijven, opdat we niet als buitengebied in een kramp schieten waardoor we niet meer voor rede vatbaar zijn.
 
 

Waarvan akte.
 
 
Namens het BSV-bestuur,
 
Bert Nijman (voorzitter)

_____________________________________________________________________________________________________________

Winterswijk 30 juni 2021


Ben Aardema (links) en Bert Nijman met het insectenhotel. Deze wordt geplaatst naast het Verenigingsgebouw Emma in Ratum. Foto: Han van de Laar.

Twintig nieuwe hotels in het buitengebied
do 27 mei 2021, 6:36

‘We hopen op een goede bezetting’

Door Han van de Laar

WINTERSWIJK - Met twintig extra hotels erbij in de buurtschappen wordt het vast nog drukker in Winterswijk. Het gaat hier echter niet om gewone hotels, maar om onderkomens voor insecten. Voor het landschap erg belangrijk. Het aantal insecten neemt sterk af en dat is geen goed nieuws voor het ecologisch evenwicht. Insecten zorgen onder meer voor de bestuiving van bloemen en fruitbomen. Daarom heeft de Stichting Buurtschappenvisie, in overleg en samenwerking met de Stichting Waardevol Cultuurlandschap en de gemeente Winterswijk, ervoor gezorgd dat er twintig insectenhotels worden geplaatst. Deze zijn speciaal ontworpen en gemaakt door de Erfgoed Klusbrigade.
Insectenhotels
Insecten zijn onmisbaar in de natuur. Ze maken een wezenlijk onderdeel uit van de ecologische kringloop en de biodiversiteit. Insecten zorgen voor de bestuiving van diverse planten, maar zijn ook voedsel voor vogels. De laatste jaren hebben insecten het moeilijker. Dat komt niet alleen door landbouwgif, plagen en ziektes. In tuinen zijn minder nestel- en overwinterplekken beschikbaar. Rommelige plekjes waar ze in kunnen huizen, zijn er steeds minder. De verstening neemt toe! Het hotel is een schuilplaats voor veel soorten insecten. Ze worden in allerlei soorten en maten gemaakt en zijn momenteel erg populair. Lieveheersbeestjes en vlinders maken er gebruik van, evenals solitaire bijen en wespen. Het is ook een fijne overwinteringsplek.
Inheemse bloemen
Bert Nijman is voorzitter van de Stichting Buurtschappenvisie. “Eigenlijk wilden we de hotels al vorig jaar plaatsen, maar hebben dat vanwege de corona-crisis op een laag pitje gezet. Nu zijn ze alle twintig klaar en worden ze geplaatst. Twee stuks per buurtschap en dan steeds in de kern ervan. Voor toeristen is dat ook leuk ‘binnen’ fietsen. In samenwerking met de Rova wordt een stukje berm vrijgemaakt bij het hotel en daar gaan we inheemse wilde bloemen zaaien, die hier oorspronkelijk ook al bloeiden. Dat zaaien doen we overigens pas later dit jaar, zodat de plant zich alvast goed kan ontwikkelen. Bloeien doen ze dan vanaf volgend voorjaar. Belangrijk doel van de insectenhotels is dat zo de populatie weer kan toenemen en de vlinders, bijen, lieveheersbeestjes hun nuttige werkzaamheden in de natuur kunnen doen. We hopen dan ook op een goede bezetting van de hotels.” De afmetingen zijn als volgt: 55 centimeter breed, 2 meter hoog, waarvan ongeveer 60 cm de grond in gaat.
Samenwerking
De samenwerking tussen de Stichting Buurtschappenvisie en de Erfgoed Klusbrigade ligt voor de hand. Beide stichtingen zetten zich in voor het buitengebied. De Stichting Buurtschappenvisie behartigt de belangen van de buurtschappen. Bert: “Een kleine greep uit de vele werkzaamheden. Er zijn inmiddels al zo’n veertig AED’s in de buurtschappen geplaatst, de afvalcontainers zijn voorzien van stickers en er is een matrixbord aangeschaft die rouleert door de buurtkernen. Verder besteden we aandacht aan het lokaal eigendom van de zonneparken, meedenken met de omgevingswet en de uitvoering van de betrokkenenparagraaf van de gemeente.”
Versterking
De Erfgoed Klusbrigade zorgt voor het opknappen en restaureren van cultureel erfgoed, zoals waterputten, hooibergen en kippenhokken. Ben Aardema, interim voorzitter en secretaris van de Erfgoed Klusbrigade: “We zaten in een erg verouderd pand zonder goede voorzieningen. Nu hebben we onze eigen werkplaats waar we goed uit de voeten kunnen. Deze is gebouwd van zo veel mogelijk duurzame materialen en bevindt zich naast de Venemans Molen. Voor de bouw hebben we ook veel materialen ‘geoogst’, onder andere houten planken en dakpannen. Onlangs zijn er zonnepanelen op het dak geplaatst. We kunnen tevens gebruik maken van de kantine van de Venemans Molen. Het is hier dus een ideale plek voor ons. We helpen elkaar over en weer. Overigens staat het eerste prototype van het insectenhotel tussen de molen en de kaploods aan de Venemansweg. Wellicht gaan we meer insectenhotels bouwen, maar alleen als er concrete vraag naar is.” Bij de Erfgoed Klusbrigade kan men overigens nog wel enige versterking gebruiken. Dat geldt zowel wat betreft bestuursleden als ook vrijwilligers die willen helpen met de werkzaamheden.


Bron : Achterhoek Nieuws

_____________________________________________________________________________________________________________

Winterswijk 24 juni 2021
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                     
 
                            Postadres  Postbus 101 7100 AC Winterswijk                                                                                                                    

                                              Deelnemers infoavond                                                                                                                                                      
                                              onverharde wegen                                                                        Bezoekadres : Stationsstraat 25
                                                                                                                                                      Telefoon : (0543) 543 543
                                                                                                                                                                        Fax : (0543) 543 065  
                                                                                                                                                          E-mail : gemeente@winterswijk.nl
                                                                                                                                                       Internet : www.winterswijk.nl   
                                                                                                                                                                        KvK : 09219446                                                                                                                                                                                                  
 
                                                                                                                                                                                                         
 

Zaaknummer : 229290                                                                                                                          Team : Openbare ruimte
Uw kenmerk :                                                                                                                              Behandeld door : ter Maat
   Bijlage(n) :                                                                                                                        Verzenddatum : 18 juni 2021
   Kopie aan :

 

 
Onderwerp : uitwerking infoavond onverharde wegen

Geachte heer, mevrouw,

In dit document geven we een terugkoppeling van de infoavond over het op te stellen beleids en beheerplan voor de onverharde wegen in de Gemeente Winterswijk. We gaan nog iets dieper in op de twee verschillende plannen die opgesteld worden en geven het tijdsbestek aan waarbinnen e.a uitgewerkt wordt. Ook is er een vraag en antwoord opgesteld op veel gestelde vragen tijdens de infoavond.
 
 Er zijn nog enkele aanvullende vragen of opmerkingen binnen gekomen via de mail. We zullen deze nog afzonderlijk beantwoorden. De algemene opmerkingen als stofoverlast, afwatering etc worden als input meegenomen in het op te stellen beleid en beheerplan.
 
 
Twee verschillende processen
 
We stellen een beleid en beheerplan op voor de onverharde wegen. Dat zijn twee verschillenden processen (stappen) die we daarvoor doorlopen. Eerst zullen we de beleidsregels helder moeten omschrijven en vast laten stellen. Als die vastliggen is dat het kader waarbinnen we het beheerplan verder gaan uitwerken.  Een beleidsplan geeft vanuit strategische kaders zoals het coalitie akkoord invulling aan het beheer en onderhoud. Naast de strategische en wettelijke kaders geven ook de disciplines die raakvlakken hebben met de zandwegen, bijvoorbeeld ecologie, cultuurhistorie en toerisme invulling aan het beleidsplan. Omvang van het areaal, de organisatiedoelen, prestatieniveaus, kosten en risico’s worden vastgelegd. Ook de verkeersafwikkeling en materiaalkeuzes maken op hoofdlijnen onderdeel uit van een beleidsplan. De gemeenteraad maakt hier bepaalde keuze in.  Vervolgens wordt het beleidsplan uitgewerkt in een beheersplan. Hoe, wat en wanneer ga je onderhoud uitvoeren. Op basis van de huidige staat van onderhoud, het beschikbaar budget en de gewenste kwaliteit zal een meerjarenplanning worden opgesteld en integraal wordt afgewogen. Vanuit het beheerplan kun je gaan plannen en voorbereiden en wordt een jaarplan gemaakt.
 
 
Tijdsplan
 
De stappen om te komen tot een beleid en beheerplan in een tijdsbestek uitgezet.

 
• Verder uitwerken en detailleren van de raakvlakken (routes, zwaar verkeer, bedrijven etc.) Input uit de informatieavond en verdere gesprekken met de belangengroepen:    maand juli en augustus.
• Politiek forum, informeren van de politiek. Donderdag 2 september2021.
• Concept beleidsplan gereed eind september en aansluitend Informeren van belanghebbenden.
• Vaststelling definitief beleidsplan door B&W in oktober 2021
• Vaststelling door de raad in november / december 2021
• Uitwerking in een beheerplan in 1e kwartaal 2022  
 
 
Vraag en antwoord.
Hieronder weergegeven de vragen die gesteld zijn op de infoavond. Enkele veel gehoorde opmerkingen over stofoverlast en gezondheidsschade, slechte afwatering,  sluipverkeer etc zijn niet overal exact weergegeven. Ze worden echter wel als input meegenomen in de op te stellen plannen.

Er zijn nog enkele aanvullende vragen of opmerkingen binnen gekomen via de mail. We zullen deze nog afzonderlijk beantwoorden. De algemene opmerkingen uit die mails, als stofoverlast, afwatering etc worden als input meegenomen in het op te stellen beleid en beheerplan

-Beleid en beheerplan richt zich op openbare wegen die door de gemeente “actief” worden onderhouden. Er zijn echter ook wegen paden die altijd voor een ieder toegankelijk zijn en die bijvoorbeeld door verjaring openbaar geworden zijn. Moeten daarom niet alle openbare wegen meegenomen worden in de planopstelling. (De vraag is toegelicht in een separate mail)
 
Antw. De gemeente is tot op heden niet actief in het vaststellen van mogelijke openbare wegen. Voor sommige routestructuren kunnen ze van belang zijn. We zullen een nadere afweging moeten maken in de belangen en risico afweging.   
 
 -Is de gemeente bekend met beleid en beheer plannen die de buurgemeenten in het verleden opgesteld hebben en wordt daar gebruik van gemaakt.
 
Antw. We zijn daarmee bekend en bekijken of onderdelen ervan bruikbaar zijn in de Winterswijkse situatie.
 
 
-Zijn er mogelijkheden om het gebruik van zwaar verkeer te ontmoedigen. Als een weg goed begaanbaar is kiezen bijvoorbeeld loonbedrijven de kortste route. Daardoor ontstaat snel weer schade in een weg.
 
Antw. Het ontmoedigen van het gebruik van zandwegen door zwaar en ander verkeer die de wegen gebruiken  als doorgaande route zullen we meenemen bij de verkeersaspecten die in het beleidsplan afgewogen worden.
 
 
-Kan er gekeken worden naar de vuilophaaldienst, is het mogelijk om dit in slechte jaargetijden anders te organiseren.
 
Antw. De afspraak om in gesprek te gaan over het ophalen van huisvuil bij adressen aan onverharde wegen was al met de ROVA in een werkoverleg gemaakt. Hier komt een vervolg op.
 
 
Werkgroep verkeer en veiligheid (BSV):  
 
-Suggestie om bewoners aan te schrijven, veiligheid en bereikbaarheid voor hulpdiensten, verzoek om nader overleg.
Antw We plannen met de werkgroep verkeer van de BSV een vervolg overleg en daarbij zal ook de communicatie met bewoners aan de orde komen
 
 -Is er in het plan ook aandacht voor het sneeuwvrij maken van zandwegen bij zware sneeuwval.
 
Antw. De afweging of er sneeuw geruimd wordt op onverharde wegen is een beleidskeuze bij de gladheidsbestrijding. In extreme situaties proberen we de openbare ruimte zo goed mogelijk toegankelijk te houden, maar dat kan niet overal tegelijk. Soms is maatwerk in overleg nodig.
 
 
-puin gebruikt als uitvulmateriaal geeft veel stofoverlast, wat doet dat met je gezondheid. Kan de snelheid van het verkeer niet afgeremd worden door bijvoorbeeld drempels aan te leggen.
 
Antw. Gezondheid en verkeersmaatregelen zijn onderwerpen die terugkomen in het beleidsplan.
 
-100% Winterswijk kan waardevolle informatie geven over de fiets en wandelbehoefte van de toerist in relatie tot de recreatieve paden en wegen. Graag daarmee in gesprek gaan. Antw. We zijn met 100% Winterswijk in gesprek en zullen dat over dit onderwerp zeker blijven doen.
 
 -Kan er inzicht komen in welke functie een weg krijgt toebedeeld en wat de toekomstplannen zijn met een weg.
 
Antw. We gaan verder met de planuitwerking en verwerken van de informatie. Als er meer duidelijk is over hoe de beleidskaders ingevuld worden, koppelen we dat ook terug aan de belanghebbenden.
 
 
LTO
 
-Karakter zandwegen kent zijn beperkingen in gebruik, maar wel met de juiste vorm van onderhoud.
Wat kunnen we verwachten aan beleid, als het huidige nauwelijks nagekomen kan worden.  Welke wegen worden door zwaar (landbouw) verkeer gebruikt. Is dit in beeld? Spreek mensen aan over het gebruik/ cq overlast.
Antw. specifieke informatie over zwaar verkeer moet nog in de kaarten verwerkt worden.  Het op te stellen beleidsplan moet ook een uitvoerbaar plan zijn. Dat is wel een logische consequentie. .
 
-De Bessinkgoorweg  wordt veel gebruikt als toeristische route tussen camping de Twee Bruggen en Winterswijk. Landbouwverkeer maar ook overig verkeer die heel hard over deze weg rijden zorgen voor veel stofoverlast. Men zou meer respect voor elkaar moeten hebben. Wanneer krijgen we te horen of er iets gaat veranderen.   
Antw: Verkeer en stofoverlast zijn onderwerpen die in het beleidsplan verder uitgewerkt worden. Wanneer er meer informatie is en over de vervolgstappen zullen we duidelijk communiceren.

-Landbouwinritten die kruisen met fietspaden geeft op die plekken vaak mulle losse paden, kunnen daar betonplaten ingelegd worden.
Antw. We hebben op sommige kruisingsvlakken betonplaten liggen. Het dunne laagje zand dat hier op komt te liggen maakt echter dat ze soms heel glad zijn. We zoeken naar een betere oplossing
 
 -Op sommige wegen is het fietspad  zo breed dat er te weinig ruimte is voor het overige verkeer waardoor de afscheidende palen omver gereden worden.
Antw. In die gevallen waar de beschikbare ruimte voor fietsers en verkeer te weinig is, zal in het beleidsplan een keuze gemaakte moeten worden hoe we de weg inrichten.

-Het vullen van gaatjes is slechts van korte duur, kan er niet beter een andere onderhoudsmethode ingezet worden, bijvoorbeeld frezen en doormengen van een stofbinder.
 
Antw. Gaten vullen is bedoeld om de weg sneller veilig en begaanbaar te houden. Maar we zullen zeker gaan bekijken of andere onderhoudsmethodes toepasbaar zijn. Die keuze maken we in het beheerplan.
 
 -De Adamskampweg wordt veelvuldig gebruikt door verkeer dat de kortste route neemt vanuit Ratum richting Vosseveld-Kotten. Slechte afwatering van sloten en bermen daardoor in natte periodes veel gaten en kuilen en zandwegdeel onbegaanbaar. Puindeel zorgt voor veel stofoverlast, met name ook voor de gasten van een vakantiewoning die aan deze weg ligt. De problemen van de weg zijn bekend bij de gemeente, maar geef duidelijkheid welke stappen gezet worden.
 
Antw. Met het op testellen beleid en beheersplan willen we die duidelijkheid ook scheppen. Daarbij hoort zeker ook de communicatie met de belanghebbenden.  
 
 -De Korenburgerveenweg is een weg die steeds vaker gebruikt wordt door sluipverkeer dat de kortste route kiest tussen Corleseweg en Veenhuisweg/ Korenburgerveenweg.  Het laatste deel van het fietspad sluit aan op een rijbaan met grove puin, dat geeft kans op ongelukken.
 
Antw. In het beleidsplan zullen we een keuze moeten maken of en op welke wijze we sluipverkeer kunnen voorkomen. Verbetering van het  stukje wegvak met de grove puin nemen we mee in de uitvoering van “dagelijkse onderhoudswerkzaamheden”.
 
 
-Hellekampsweg en omgeving Veel terreinwagens / motorclubs die hun wekelijkse rondje maken en zo voor overlast en of schade zorgen. Er staat een zitbank op een erg onlogische plek. Deze staat te dicht op de rijbaan en in een bocht met als gevolg stofhappen en gevaarlijke situaties. Waterpassage Kobusdiek hinderlijk voor fietsers, rolstoelgebruikers etc.  
 
Antw. Of de situatie Kobusdiek aangepast kan worden zullen we met het waterschap bespreken Betere plek voor de zitbank gaan we in de dagelijkse uitvoering bekijken.
 
 
-Sommige particuliere wegen zijn in wandel en fiets routes opgenomen. De gemeente moet hier beter opletten en een rol in spelen.
 
Antw: Tot nu toe zijn we daar niet actief in en verwijzen de “routemaker” naar de eigenaar van de gronden. Welke toekomstige rol we daarin moeten spelen zullen we nader uitwerken in het plan.
 
 
-Sluipverkeer en veel overlast van quads en motorcrossers. Hoe kunnen we dit ontmoedingen.
 
Antw. Verkeersmaatregelen worden in het beleidsplan verder uitgewerkt.
 
 
-Wooldseweg en fietspad Als er in het beleidsplan veranderingen komen in het gebruik van bepaalde wegen, komt er dan terugkoppeling naar bewoners / belanghebbenden toe.
 
Antw. Die terugkoppeling zal er zeker komen.
 
Fietspad langs de Wooldseweg. Gevaarlijke situaties door zeer divers gebruik, schep daarin duidelijkheid voor de gebruikers en is  verharding op termijn mogelijk?
 Antw. De verkeerssituatie zullen we als aandachtspunt meenemen in de overleggen met de collega’s van verkeer.  Of verharding op termijn mogelijk is, zal als beleidskeuze nader onderzocht moeten worden


-algemene opmerkingen.
 
Tippen van loonbedrijven, ze hebben niet altijd een idee hoe en welke overlast ze veroorzaken.  
Slechte asfaltfietspaden vervangen door onverhard materiaal, werkt in situaties met veel wortelopdruk heel goed.  Te brede fietspaden trekt  auto’s aan om daar te gaan rijden bij slechte rijbanen
-Kan er onderzocht worden of zandwegen in natuurgebieden alleen opengesteld kunnen worden voor motorvoertuigen.
Antw. Deze vraag nemen we mee als aandachtspunt voor ons beleidsplan.
 
 
Opmerkingen uit de Chatgeschiedenis van de infoavond die als aandachtspunt meegenomen worden in beleid en beheerplannen.

Frezen en schaven alleen van de zandwegen is niet goed genoeg - De bermen worden alleen maar hoger waardoor het hemelwater niet kan aflopen - De bermen moeten dus ook aangepakt worden.
Ik ben het met Dhr ……eens, geldt dit ook voor de Lageweg? Ook hier wordt door de ROVA (en landbouwverkeer, auto’s) hard gereden. De Adamskampweg wordt veelvuldig gebruikt door zwaar landbouwverkeer. Deze hebben vaak een gevaarlijk hoge snelheid. De weg, gesitueerd tussen de Vosseveldseweg en de Steengroeveweg, wordt ook veel als sluiproute gebruikt. Het noordelijke deel van de Adamskampweg vanaf de Steengroeveweg is nog een originele zandweg. Het zuidelijke deel vanaf de bebouwing is een 'gebroken puin'-weg. Dit puin levert bij droogte ontzettend veel stof op. Zeer onaangenaam voor de vele (toeristische) fietsers die de weg gebruiken. Om nog maar niet te spreken over evt de effecten op de gezondheid van aanwonenden en de overlast die dit voor hen oplevert. Het gebroken puin levert  bovendien met enige regelmaat lekke banden (als gevolg van spijkers tussen het puin) op. Bij regenval vallen er enorme gaten in de 'puin'weg. Bij aanhoudende regenval of na vorst is het noordelijke deel van de (zand)weg niet meer begaanbaar. De Adamskampweg heeft een heel mooi fietspad. Is het denkbaar dat de gebruikte halfverharding voor het fietspad ook wordt toegepast op de weg?
 
Antw. De afweging of er andere materialen toegepast gaan worden in de zand of semi verharde weggedeeltes maken we in het beleidsplan.  De kaart met de bedrijven aanliggend aan de zandwegen heb ik niet goed kunnen zien. Zijn agrarische bedrijven hier niet in opgenomen?
 
Antw. tot nu toe hebben we nog niet alle informatie in de kaarten exact verwerkt. Aan die detailinvulling wordt nog gewerkt.
 
Ik mis een doorkijk naar de toekomst, nu met glasvezel er steeds meer  mensen van huis werken en ook (zakelijk) bezoek ontvangen. Welke toekomstscenario's zijn er opgenomen in dit plan? Bereikbaarheid = leefbaarheid die verharding voor de fietspaden opkruispunten zijn ook gevaarlijk ben er al diverse malen op uitgegleden met botbreuk tot gevolg in mijn ogen niet de beste oplossing (gevaarlijk zelfs) Ben dagelijkse gebruiker. We hebben zowel een agrarisch als een toeristisch bedrijf en wonen aan de Bessinkgoorweg. Een klein deel is semi- verhard, het merendeel is zandweg.  Het beheer door de Rova kan effectiever door het schaven technisch te verbeteren. De bermen zijn nagenoeg weggeschaafd waardoor het water blijft staan bij hevige regenval. Bij het wonen aan een zandpad hoort  stofoverlast. We sproeien de weg met eigen water bij ernstige droogte. De Bessinkgoorweg is vooral in gebruik voor landbouwverkeer naar aanliggende percelen en als fietspad. We hebben behoefte aan breed gedragen integraal beleid ten aanzien van de zandwegen. Echter de bewoners  verzanden:-)
 
Wat is het tijdspad van dit plan? Kunnen jullie deze met ons delen?
 
Antw. Wordt nader aangegeven
 

lees de beleidsplannen van onze buurgemeentes eens door, beter goed gekopieerd dan slecht zelf bedacht. Hier staan echt hele goeie dingen in.

__________________________________________________________________________________

Winterswijk 24 juni 2021_______________________________________________________________


Winterswijk 24 juni 2021

 
                                                                                           

Bermen in Winterswijk


Winterswijk heeft een buitengebied met veel bijzondere planten en dieren. Door de unieke combinatie van bijzondere geologische ondergrond, agrarisch gebied, natuur en cultuurhistorie heeft het buitengebied de titel ‘Nationaal Landschap Winterswijk’ gekregen. Daar zijn wij trots op! Het afgelopen jaar hebben we de beleidsvisie Landschap en Biodiversiteit vastgesteld. Dit beleid biedt kaders en richtlijnen voor beheer van het buitengebied. We streven naar een basiskwaliteit voor natuur en landschap. De bermen vormen daarin een belangrijke groene structuur.  

 
Omvorming van beheer
 
De kwaliteit van de bermen en bermsloten in Winterswijk staat onder druk. Veel karakteristieke soorten flora en fauna zijn verdwenen en de verruiging met soorten als braam en brandnetel neemt toe. Ook zien we helaas steeds minder insecten in de berm. Op dit moment wordt ongeveer een kwart van de bermen ecologisch beheerd. Hier wordt al sinds 1996 verschralingsbeheer uitgevoerd. Hoewel lokaal successen worden geboekt, zie we op veel plekken dat de biodiversiteit toch achteruit gaat. De gemeente werkt daarom aan een bermbeheerplan waarbij de kwaliteit van de bermen en bermsloten weer kan toenemen. Ecologisch beheer staat daarin centraal. Het verbeteren van het huidige beheer, het vergroten van de biodiversiteit en het versterken van de functie als ecologisch verbindingszone op alle bermvakken zijn de belangrijkste.
aandachtspunten
 
Bermbeheerplan
 
Het nieuwe bermbeheerplan wordt in opdracht van de gemeente Winterswijk opgesteld. Daarbij zoeken we de samenwerking op met diverse organisaties en deskundigen in de gemeente. We betrekken graag hun kennis en kunde en inventariseren de wensen en eisen die er zijn. Uiteindelijk willen we komen tot een integraal bermbeheerplan waarbij de biodiversiteit centraal staat. Ecologisch Adviesbureau Schröder (EAS) is gevraagd om het nieuwe bermbeheerplan vorm te geven.

 
Stakeholders
 
In eerste instantie richten we ons bij het opstellen van een bermbeheerplan op de stakeholders in onze gemeente; de landgoedeigenaren, LTO/agrariërs, Platform Natuur en Landschap Oost-Achterhoek, Recreatieondernemers, ROVA, WCL, Waterschap Rijn en IJssel en de terrein beherende organisaties Natuurmonumenten, Geldersch Landschap en Kastelen en Staatsbosbeheer. Verder worden ook specialisten gevraagd om mee te denken.

 
Werkwijze
 
We waren graag met alle betrokkenen gelijktijdig in gesprek gegaan, maar door de huidige coronarichtlijnen  kiezen we voor een andere werkwijze. We starten met een eerste ronde waarin we individuele gesprekken gaan voeren. De stakeholders kunnen tijdens deze gesprekken hun wensen en eisen aangeven en we bespreken met hen welke kennis en kunde er beschikbaar is. Op basis van de informatie uit deze gesprekken geven we het bermbeheerplan vorm. Zodra er een eerste concept van het bermbeheerplan is opgesteld zal dat worden gepresenteerd aan alle betrokkenen. Op welke manier we dat doen hangt af van de dan geldende richtlijnen.

 
Denk met ons mee
 
We stellen het op prijs als u met ons mee wilt denken door in gesprek te gaan met Rody Schröder van bureau EAS. In maart neemt hij contact met u op voor een telefonische of digitale afspraak. Vooraf krijgt u de vragen voor dat gesprek toegestuurd. Van dat gesprek wordt geen verslag gemaakt. De input wordt verwerkt in het programma van eisen. Daarbij wordt een integrale afweging gemaakt van alle wensen en eisen die er vanuit de diverse stakeholders zijn.

 
Werkgroep bermbeheer
 Naast de betrokkenheid van de stakeholders willen
wij in de komende maanden een kleine groep
intensief betrekken in het proces. We denken
daarbij aan ongeveer 5 personen die namens de externe stakeholders intensief betrokken zijn in een Werkgroep bermbeheer. Deze werkgroep wordt betrokken bij het opstellen van het programma van eisen, de streefbeelden en de keuze van beheer van de bermvakken. We verwachten dit jaar ongeveer vier bijeenkomsten (digitaal) te organiseren. Wilt u graag deelnemen aan de werkgroep dan kunt u zich daarvoor opgeven bij dhr. Poelmans van de gemeente Winterswijk (apoelmans@winterswijk.nl). Mochten er meerdere aanmeldingen zijn dan kijken wij naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van alle partijen.


                            
                
                

    Foto's Jan Stronks

______________________________________________________________________


 

Terug naar de inhoud