Corle - Buurtschappen Samen Vooruit

BUURTSCHAPPEN SAMEN VOORUIT
Informatie over en voor de buurtschappen van Winterswijk
STICHTING
Laatste update : 18-10-2021  Actueel /2021
Ga naar de inhoud

2019

Extra AED in Corle.
 
 
08-09-2019

Sinds enkele weken hangt bij mw. Scholten, Geelinkweg 3 een AED. Buurtbewoonster Yvon Obelink kwam naar aanleiding van enkele persberichten op het idee om te onderzoeken of een AED in de Gelinkhoek haalbaar zou zijn Ze meldde zich bij Bert Nijman, Werkgroeplid Verkeer & Veiligheid van de BSV en Stichting Hart voor Winterswijk. Al snel bleek dat de Geelinkhoek een goede locatie was voor een extra AED in Corle. Maar hoe nu verder? Yvon en haar partner Hein de Graaf hebben toen een plan uitgewerkt, want de totale kosten van een AED belopen rond de € 2.500,--. De WCL (Waardevol Cultuur Landschap Winterswijk) werd als eerste benaderd. Aangezien de Geelinkhoek in een z.g.n. witte vlek valt hebben zij de omkasting gefinancierd. De overige kosten moest door de buurt worden opgehoest. Ook Corles Belang werd benaderd. Na één rondgang door de buurt bleek er voldoende draagvlak te zijn. Circa 40 bewoners hebben een bijdrage geleverd. Ook Corles Belang heeft een bijdrage geleverd. Zo kon al snel overgegaan worden tot aanschaf.
 
Toen moest een geschikte plek gevonden worden. In overleg met Stichting Hart voor Winterswijk is mw. Scholten, Geelinkweg 3 benaderd of het apparaat op haar achtermuur geplaatst mocht worden. Hier heeft zij nauwelijks over na hoeven te denken, “Voor de  veiligheid van iederéén en vooral buurtbewoners doe je zoiets“. Zo werd eind augustus de AED geplaatst. Hiermee was het project nog niet afgerond. Er zijn ook gecertificeerde bedieners nodig. Hiervoor hebben zich 11 Geelinkhoekers aangemeld. Zij volgen binnenkort een cursus. Daarna kan de AED officieel in gebruik worden genomen.
 
 
Op de foto tonen mw. Jo Scholten, mw. Yvon Obelink en dhr. Hein de Graaf de AED.
 
Zij hebben op eigen initiatief een perfect burgerinitiatief opgeleverd. Hulde.               

   

           
 
Terug naar de inhoud