Omgevingsonderwijs - Buurtschappen Samen Vooruit

BUURTSCHAPPEN SAMEN VOORUIT
Informatie over en voor de buurtschappen van Winterswijk
STICHTING
Laatste update : 18-10-2021  Actueel /2021
Ga naar de inhoud
                                                                    Presentatie Omgevingsonderwijs Winterswijk

                                                             ___________________________________________

De BSV werkgroep Omgevingsonderwijs

 
Bestaat uit:
 
Voorzitter Willem te Voortwis, René Nijhuis, (neef) Gerhard te Voortwis, de jongeren Camiel Thierry, Beer Swildens en (zoon) Eamon te Voortwis. Adviseurs zijn Johan Godschalk van de organisatie Cultuur Oost en Johan Wilterdink (directeur v.d. vier buitengebied scholen van Winterswijk)

 
De kern van het project:  
 
De jeugd wegwijs maken in hun eigen omgeving in een tijd dat de oude manieren van contact maken met alle aspecten van de directe leefomgeving onder druk staan. Zie voor nadere uitleg de projectfilm.

 
Wijze van aanpak:  
 
Scholen hanteren in hun onderwijs kernconceptthema’s. Thema’s zijn onder meer duurzaamheid;  binding; landschap, natuur en techniek; macht en regels; etc.
 
De BSV werkgroep Omgevingsonderwijs zorgt voor input op deze thema’s afkomstig uit de omgeving van daar waar de jeugd opgroeit.

 
Daarbij aandacht voor:
 
Verbinden van generaties. Onder meer middels verhalen en vragen die de schoolkinderen stellen vanuit het onderwijsconcept aan ouders en grootouders.  
 
Ondernemers en instanties uit Winterswijk en buurtschappen, die kunnen horen bij de kernconcept thema’s. Hen uitnodigen om met de jeugd een actie te ondernemen. Deze actie filmen en met een lesbrief die in samenwerking met docenten wordt ontwikkeld aanbieden aan het onderwijs.
 
Kunstvormen, die kunnen helpen om de binding met/ het gevoel voor de thema’s, naast de fysieke ontmoeting met de omgeving, nog sterker te maken.

 
Financiering:  
 
Ondernemers in de onderwijsvideo’s die zichzelf enerzijds willen presenteren aan de volgende generatie en anderzijds het project als geheel een warm hart toedragen en daarom bij willen dragen. Indien nodig aanvullende fondsenwerving, thema gerelateerd.
Terug naar de inhoud