Verkeer en veiligheid - Buurtschappen Samen Vooruit

BUURTSCHAPPEN SAMEN VOORUIT
Informatie over en voor de buurtschappen van Winterswijk
STICHTING
Laatste update : 18-10-2021  Actueel /2021
Ga naar de inhoud
__________________________________________________________
Werkgroep Verkeer & VeiligheidStickers voor op containers buitengebied

 
Tekst en foto: Karin Stronks, Uitgever Te Loo Media.

 
De Werkgroep Verkeer en Veiligheid (VV), onderdeel van de stichting Buurtschappenvisie (BSV), heeft het initiatief genomen om gele reflecterende veiligheidsstickers te regelen voor de containers in het buitengebied. Voorzitter Henny Hesselink (Kotten) legt uit waarom: “Containers worden vaak op de avond voordat de vuilniswagen de lediging gaat doen al aan de weg gezet. Met name in het buitengebied zijn de vuilcontainers niet goed te zien en dat kan gevaarlijke situaties veroorzaken.”

 
Tienduizend stickers zijn besteld, mogelijk gemaakt door een subsidie van de stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL). “Dat is veel, maar bij elke woning staan vier containers. We hebben kort geleden nog vijfhonderd veiligheidsstickers bijbesteld”, merkt Conny te Walvaart (Miste) op. De stickers worden op 40 cm van de grond op een hoek van de containers geplakt in de richting waar het verkeer vandaan komt. “Het kan gevaarlijke situaties voorkomen. Wel leuk om te horen, Vragender heeft ons initiatief al overgenomen”, glimlacht Chiel Stemerdink (Ratum en Vosseveld).

 
In de werkgroep VV zit vanuit elke buurtschap van Winterswijk een contactpersoon. VV vergadert vier keer per jaar, in deze corona tijd via de digitale weg. Er is overleg over wat er zoal in de buurtschappen speelt en of er reden is om actie te ondernemen. Een van de meest recente projecten die lopen is het matrixbord dat elke keer in een andere buurtschap wordt geplaats. Wilma Stemerdink (Huppel/Henxel) geeft aan: “Dit bord geeft je een smiley als je je aan de maximum snelheid houdt!”

 
In de oogsttijd wordt jaarlijks een campagne gehouden in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, afdeling Winterswijk. ”In die tijd gaan de hakselaars en silagewagens de weg weer op, wij vragen via spandoeken of weggebruikers rekening willen houden met elkaar”, aldus Gert Hoijtink (Brinkheurne). “Onder het mom van Inventarisatie Knelpunten zijn we momenteel bezig met het in kaart brengen van slechte zandwegen. Voor zwaar landbouwverkeer, vrachtwagens en pakketbezorgers een doorn in het oog. We willen kijken of we daar iets aan kunnen doen”, vertelt Chiel. De overige werkgroepleden zijn Mirjam te Selle (Woold), Wilma Fransen (Corle) en Paul Tiggeloven (Meddo).


__________________________________________________________

31 december 2019

ACHTERHOEK NIEUWS, WEEK 52Donatie Hart4Winterswijk voor meer AED’s in buurtschappen.
WINTERSWIJK - Onlangs ontving Stichting Hart4Winterswijk van het Hypotheek Advies Centrum Winterswijk een cheque van € 1.000, --. Dat bedrag wil Hart4Winterswijk aanwenden voor meer AED’s in het buitengebied van Winterswijk. Het Hypotheek Advies Centrum had € 2.000, -- beschikbaar gesteld voor 3 genomineerde goede doelen, Vrienden van het SKB, de Voedselbank en Hart4Winterswijk. Mensen mochten stemmen op deze goede doelen, waarbij Hart4Winterswijk als winnaar uit de bus kwam. Johan G. Esendam, voorzitter Hart4Winterswijk, mocht daarbij een cheque van € 1.000, -- in ontvangst nemen.

Donatie voor meer AED’s in de buurtschappen
Johan G. Esendam: “Het is prettig te vernemen dat zoveel mensen hun waardering voor Hart4Winterswijk hebben uitgesproken door op ons te stemmen. Mede door de door ambassadeurs georganiseerde inzamelingsacties in woonbuurten, zijn er in de bebouwde kom inmiddels 64 AED’s  geïnstalleerd. Dat betekent dat er op elke 500 meter in de bebouwde kom AED’s hangen die 24/7 voor iedereen beschikbaar zijn. Voor het uitgestrekte buitengebied van Winterswijk, met een oppervlakte van ruim 13 hectare, zal dat absoluut niet haalbaar zijn. Bij de oprichting van onze stichting in 2016 waren er slechts 10 AED’s in de buurtschappen aanwezig. Omdat aantal te verhogen zijn in de afgelopen jaren samen met de Werkgroep Verkeer en Veiligheid diverse acties gehouden, waardoor er momenteel 33 AED’s zijn geïnstalleerd die 24/7 voor alle bewoners van het buitengebied beschikbaar zijn.” (zie bijgaand kaartje)

Hart4Winterswijk stelt € 2.000, -- beschikbaar voor 4 extra AED’s
Esendam: “In onze laatste bestuursvergadering is unaniem besloten om het ontvangen bedrag van € 1.000, -- uit de goede doelenactie uit eigen middelen te verhogen met een bedrag van €1.000, --. Met deze € 2000, -- wil Hart4Winterswijk burgerinitiatieven ondersteunen voor de aanschaf van een eigen buurt-AED. Samen met de Werkgroep Verkeer en Veiligheid en de Stichting Waardevol Cultuurlandschap zal gekeken worden naar blinde vlekken waar de extra AED’s het beste geplaatst kunnen worden. Door de plaatsing van extra AED’s zal de HARTveiligheid voor de ruim 5.000 bewoners van het buitengebied aanzienlijk worden verhoogd. Ook wil Hart4Winterswijk hiermede de waardering uitspreken voor de inzet van de Werkgroep Verkeer en Veiligheid voor de uitbreiding van het AED-netwerk in de buurtschappen.”.


AED Netwerk Buitengebied.
 

__________________________________________________________
12 december 2019

                                                 


Stichting Buurtschappenvisie Winterswijk
Secretariaat: A. Ros
   
Winterswijk, 12 december 2019
 
Aan de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van Santiz,
 
Aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Winterswijk,
 
Hierbij willen wij u laten weten dat de Stichting Buurtschappenvisie Winterswijk zich ernstig zorgen maakt over het voornemen een aantal afdelingen van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te sluiten. Het ziekenhuis zal hierdoor geen volwaardige status meer hebben en dat is voor de bewoners van de Winterswijkse buurtschappen onverteerbaar. En dan weten we nog niet eens wat de verdere toekomstplannen van Santiz zijn.
 
Naast alles wat er door andere bezorgde groeperingen, bestuurders en burgers al is gezegd wordt voor de inwoners de afstand naar het dichtstbijzijnde volwaardige ziekenhuis te groot. De duur van de aan- en terugrijdtijden van de ambulance worden onacceptabel. Dat een wat dunner bevolkt buitengebied de basisscholen en buurtsupers moet ontberen om financieel-economische reden is al niet wenselijk, maar dat een ziekenhuis mede om die reden kiest voor concentratie van afdelingen is onbegrijpelijk. Het welbevinden van zieke mensen en hun naasten mag wat kosten. Geld en wellicht ietsje meer kwaliteit mag nooit een afweging zijn om een volwaardig ziekenhuis te ontleden. En het voorstel mag zeker niet, zoals in een eerste berichtgeving van het SKB geopperd werd -als best mogelijke toekomstbestendige oplossing voor ziekenhuiszorg voor de Achterhoekers- aangedragen worden! Ook worden met het verdwijnen van afdelingen van het ziekenhuis belangrijke faciliteiten en werkgelegenheid voor de regio weggehaald. Dit komt de leefbaarheid niet ten goede.
 
Met klem verzoeken wij Santiz onze zorgen in acht te nemen en te besluiten niet over te gaan tot sluiting van afdelingen. Alleen met het, ook in de toekomst, in stand houden van een volwaardig ziekenhuis in Winterswijk kan Santiz ons vertrouwen behouden.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Stichting Buurtschappenvisie Winterswijk

Bert Nijman, voorzitter
Anke Ros, secretaris
__________________________________________

08 september 2019


Extra AED in Corle.

Sinds enkele weken hangt bij mw. Scholten, Geelinkweg 3 een AED. Buurtbewoonster Yvon Obelink kwam naar aanleiding van enkele persberichten op het idee om te onderzoeken of een AED in de Gelinkhoek haalbaar zou zijn Ze meldde zich bij Bert Nijman, Werkgroeplid Verkeer & Veiligheid van de BSV en Stichting Hart voor Winterswijk. Al snel bleek dat de Geelinkhoek een goede locatie was voor een extra AED in Corle. Maar hoe nu verder? Yvon en haar partner Hein de Graaf hebben toen een plan uitgewerkt, want de totale kosten van een AED belopen rond de € 2.500,--. De WCL (Waardevol Cultuur Landschap Winterswijk) werd als eerste benaderd. Aangezien de Geelinkhoek in een z.g.n. witte vlek valt hebben zij de omkasting gefinancierd. De overige kosten moest door de buurt worden opgehoest. Ook Corles Belang werd benaderd. Na één rondgang door de buurt bleek er voldoende draagvlak te zijn. Circa 40 bewoners hebben een bijdrage geleverd. Ook Corles Belang heeft een bijdrage geleverd. Zo kon al snel overgegaan worden tot aanschaf.
 
Toen moest een geschikte plek gevonden worden. In overleg met Stichting Hart voor Winterswijk is mw. Scholten, Geelinkweg 3 benaderd of het apparaat op haar achtermuur geplaatst mocht worden. Hier heeft zij nauwelijks over na hoeven te denken, “Voor de  veiligheid van iederéén en vooral buurtbewoners doe je zoiets“. Zo werd eind augustus de AED geplaatst. Hiermee was het project nog niet afgerond. Er zijn ook gecertificeerde bedieners nodig. Hiervoor hebben zich 11 Geelinkhoekers aangemeld. Zij volgen binnenkort een cursus. Daarna kan de AED officieel in gebruik worden genomen.
 
 

Op de foto tonen mw. Jo Scholten, mw. Yvon Obelink en dhr. Hein de Graaf de AED.
Zij hebben op eigen initiatief een perfect burgerinitiatief opgeleverd. Hulde.
  
        


__________________________________________

26 juni 2018

Enquête fietsbrug Willinkbeek.

Uitslag enquête Fietsbrug Vredenseweg 2.

Nadat laatst de fietsbrug langs de Vredenseweg is besproken, is een enquête gemaakt en deze via Whatsapp (In de jongeren-keetgroepen) en Facebook verspreid. De enquête is via Facebook nog door verschillende mensen gedeeld en ook bij ouders en het team op ’t Waliën was belangstelling voor de enquête. Ten slotte is de enquête via Whatsapp en Facebook ook bij een groot aantal bewoners van Huppel en Henxel terecht gekomen en wordt daar ook nog steeds verspreid en ingevuld.

De enquête is tot dusver al door 107 personen ingevuld.
                                                                                                                                     Werkgroepen
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                        

Terug naar de inhoud